Leader

Käesoleva projekti eesmärk on laiendada ettevõtte teenuste profiili, et tugevdada konkurentsivõimet ja parandada turupositsiooni. Seeläbi tugevneb kliendibaas, läbi mille leiavad uued kliendid tee Varitech Ehituse teenusteni. Ettevõtte visioon on olla aastaks 2025 oma piirkonna tuntuim ehitusfirma, mis pakub võtmed kätte ehitus-, remondi- ja viimistluslahendusi era- ja ärikliendile ning avalikule sektorile. Tänasel hetkel on ettevõtte suurim arenguvajadus täiendada masinaparki. Selleks soetatakse väikelaadur (liikurmasin), mis sobib kasutamiseks ehituses kui ka kinnisvarahoolduses. Projekti tulemusena on suurenenud Varitech Ehitus OÜ konkurentsivõime omasuguste ehitusettevõtete seas. Ettevõtte teenuste portfell on laienenud, käive suurenenud võrreldes taotlemisele eelnenud aastaga ning projektiga seoses on loodud 1 töökoht.